پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کلاس gis’

روش ساخت اطلس در GIS

kianpub-arcgis
نرم افزار جی ای اس اجازه ساخت و دسترسی سریع و بهتر شما به انواع نقشه ها را با استفاده از ابزار Data driven page  به کاربران می دهد بدین صورت که می توانیم نقشه های بزرگ یا وسیعی از یک منطقه را به صورت قطعات مجزا در صفحات منظمی به صورت اطلس  یا کتابچه ای از نقشه ها (نظیر اطلس راه های ایران)  ساخت.

نقش GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS)

kianpub-arcgis
سیستم اطلاعات شهری (UIS) با قابلیت استفاده به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش مسکن با امکان استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) به طور عام، به برنامه ریزی مسکن جهت هدفمند سازی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری می پردازد.

آیا نرم افزار های متن باز GIS (Open source)، بهتر است یا ArcGIS؟-قسمت اول

نرم افزار های متن باز GIS
آیا نرم افزار های متن باز GIS (Open source)،  بهتر است یا ArcGIS؟-قسمت اول دکتر سعید جوی زاده بحثی که همیشه در بین محققین و کاربران سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مطرح بوده  مقایسه نرم افزاری تجاری و متن باز GIS (Open source)، است. مثل همه چیز در زندگی ما ، هر دو آنها مزایا و معایب خود را دارند. در واقع این کاربر و استفاده کننده سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) است که  می تواند تعیین کند که چه چیزی مناسب او باشد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com