پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کاربرد جی ای اس GIS در هیدرولوژی’

مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه

9-077-0
به طور کلی اطلاعات ذیل معمولا در چیدمان نقشه مورد استفاده قرار می گیرند: الف: عنوان هر نقشه باید دارای عنوان باشد. انتخاب عنوان مناسب بخش مهمی از تهیه نقشه موضوعی است. در واقع عنوان باید طوری انتخاب شود که محتوای نقشه را نشان دهد.

جدول اطلاعاتی

9-077-0
در این مرحله ما نیاز است برای لایه های ساخته شده جدول اطلاعاتی تعریف کنیم. جداول نقش بسزایی در پروژه های تحقیقاتی ایفا می کنند و بدون آنها پروژه کامل نمی شود.

روش ساخت اطلس زمین شناسی در GIS

9-077-0
اطلس ها مجموعه ای مدون و مجلدي از نقشه ها، نمودارها، جداول، تصاوير و … مربوط به يک يا چند موضوع هستند که با نظمی خاص و روشی دقيق تهيه می شوند .اطلس جغرافیایی مجموعه‌ای از نقشه‌ها هستند که همراه با پاره‌ای اطلاعات و نمایه‌های لازم در یک یا چند جلد صحافی شده باشند. از انواع اطلس های

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com