پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نرم افزاری های متن باز GIS’

آیا نرم افزار های متن باز GIS (Open source)، بهتر است یا ArcGIS؟-قسمت اول

نرم افزار های متن باز GIS
آیا نرم افزار های متن باز GIS (Open source)،  بهتر است یا ArcGIS؟-قسمت اول دکتر سعید جوی زاده بحثی که همیشه در بین محققین و کاربران سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مطرح بوده  مقایسه نرم افزاری تجاری و متن باز GIS (Open source)، است. مثل همه چیز در زندگی ما ، هر دو آنها مزایا و معایب خود را دارند. در واقع این کاربر و استفاده کننده سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) است که  می تواند تعیین کند که چه چیزی مناسب او باشد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com