پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘سنجش از دور’

آشنایی با گوگل ارث انجین (Google Earth Engine) :

آموزش گوگل ارث Google earth engine
آشنایی با گوگل ارث انجین (Google Earth Engine) : گوگل ارث انجین (Google Earth Engine) یک پلت فرم تحلیل مکانی و متن باز (open source)است که کاربران را قادر می سازد تصاویر ماهواره ای سیاره ما را تجسم و تجزیه و تحلیل کنند. دانشمندان و محققین ار گوگل ارث انجین(Google Earth Engine) برای تحقیقات سنجش از دور،کشاورزی،مدیریت بلایای طبیعی، پیش بینی شیوع بیماری، مدیریت منابع طبیعی و غیره استفاده می کنند.

داده های مدل رقومی ارتفاعی (DEM)برای تهیه نقشه سیلاب و ارزیابی سیلاب ها : فرصت ها و چالش های پیش رو

سیلاب ها فاجعه بارترین و گسترده ترین بلایای طبیعی هستند و خطرات ناشی از سیلاب ها باعث آسیب جدی به زیرساخت ها، زندگی انسان و محیط زیست می شود. فراوانی و شدت سیلاب در سراسر جهان نسبت به تغییرات آب و هوایی و شهرنشینی افزایش یافته است. به همین دلیل، مسئله و تکنیک های نظارت و تهیه نقشه از مناطق سیل زده نیز

قدرت تفکیک طیفی

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۳_۱۰-۴۳-۲۵
نه تنها تفکیک مکانی، بلکه قدرت تفکیک طیفی و رادیومتریک نیز براي مطالعات سنجش از دور حیاتی و حائز اهمیت می‌باشد. بسیاري از پدیده‌هاي زمینی داراي بازتاب طیفی مشابهی هستند،

تجزیه و تحلیل میزان کاربری اراضی و تغییر پوشش زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS)

تجزیه و تحلیل میزان کاربری اراضی و تغییر پوشش زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS) این تحقیق به بررسی علل تغییرات پوشش جنگل، میزان تغییرات پوشش زمین در ناحیه گوگ، وضعیت منطقه ای گامبلا بین سال های 1990 تا 2017 با استفاده از تکنیک های جغرافیایی می پردازد. زمين شناسي TM از سال 1990، ETM 2002 و OLI-TIRS از سال 2017 براي تهيه نقشه پوشش زمين استفاده

قدرت تفکیک رادیومتریک

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۳_۱۰-۴۳-۲۵
قدرت تفکیک رادیومتریک در سنجش از دور میزان حساسیت آشکارساز نسبت به جریان سیگنالهاي ساطع شده و یا گسیل شده از زمین را گویند(جنسن، 2006؛ باتا، .( 2001این نوع قدرت تفکیک میزان تشخیص پذیري سیگنال‌ها را تعیین میکند و به طور فزاینده‌اي بر روي قابلیت تفکیک جزئیات سطح زمین کمک می‌کند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com