پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘برنامه نویسی متن باز(Open siurce)’

نرم افزار های متن باز(Open siurce)فرصت یا تهدید برای شرکت ESRI :

1f9928a8ada3404e1b34ae348312e6859d74e1d8
نرم افزار های متن باز(Open siurce)فرصت یا تهدید برای شرکت ESRI : از زبان  کلینت براون، مدیر مهندسی محصولات، Esri آیا تمایل به افزایش استفاده از نرم افزار منبع باز(Open siurce) یک تهدید یا فرصت برای کسب و کار شما خواهد بود؟

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com