پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آموزش سنجش از دور’

طبقه بندی محصولات کشاورزی بزرگ مقیاس با استفاده از گوگل ارث انجین Google earth Engine

گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE)
طبقه بندی محصولات کشاورزی بزرگ مقیاس با استفاده از گوگل ارث انجین  Google earth Engine برای بسیاری از کشور ها  نظارت بر کشاورزی و امنیت غذایی مهم است. و مهم تر از آن تهیه نقشه های پراکندگی محصولات کشاورزی برای مدیریت بهتر و کارآمد امری مهم تلقی می شود.حالا این نقشه های محصولات کشاورزی می تواند در سطح محلی یا در مقیاس سیاره ای باشد .البته برای سازمان های مهم تهیه نقشه های پراکندگی

استفاده از گوگل ارث انجین Google earth engine برای تهیه نقشه محصولات کشاورزی و مدیریت و کنترل محصولات کشاورزی با استفاده از نرم افزار های متن باز(open source)

گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE)
استفاده از گوگل ارث انجین Google earth engine   برای تهیه نقشه محصولات کشاورزی و مدیریت و کنترل محصولات کشاورزی با استفاده از نرم افزار های متن باز(open source) گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) استفاده روز افزورن و رو به رشد نرم افزار های متن باز(open source) و تجاری در حوزه سنجش از دور(RS) و تصاویر ماهواره ای(Sattelite data ) با وضوح فضایی 10-30 متری، و استفاده از کتابخانه ها و داده های مراکز معتبر جهانی  برای پردازش داده های کشاورزی و داده های  جغرافیایی (مکانی و فضایی) پژوهش های

Google Earth منبعی ارزشمند برای مطالعات جغرافیایی و محیطی

download (1)
Google Earth منبعی ارزشمند برای مطالعات جغرافیایی و محیطی یکی از پیشرفت های هیجان انگیز سال های اخیر در زمینه ی علوم جغرافیایی را می توان ابداع و ارائه نرم افزارهایی قدرتمند و رایگان برای مصور کردن پدیده ها و ترسیم نقشه از سوی شرکت گوگل تلقی کرد. Google Earth امکان ایجاد ارتباط متقابل، پیچیده و پویا را با تصاویر ماهواره ی و نقشه های دقیق از کره زمین فراهم آورده اند. Google Earth را می توان نرم افزار رایگان “کاوشگر زمین” نامید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com