پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آموزش’

رقومی کردن(Digiting)

9-077-0
رقومی سازی یعنی ترسیم تک تک عوارض و وارد کردن اطلاعات توصیفی به داخل جداول توصیفی. به عنوان مثال اگر قصد دارید بروی گسل های یک منطقه کار کنید، شما باید ابتدا تک تک گسل ها را ترسیم نمایید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com