پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آشنایی با نرم افزار GIS’

ارزیابی قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)-قسمت اول-دکتر سعید جوی زاده

images (3)
ارزیابی قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)-قسمت اول-دکتر سعید جوی زاده انتشار سریع سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در سالهای اخیر، دسترسی و استفاده از ابزارهای جغرافیایی را افزایش داده است. با وجود این روند در سیستم اطلاعات جغرافیایی، قابلیت استفاده اغلب در نظر گرفته نمی شود و مطالعات در مورد قابلیت استفاده نسبتا نادر است. با این حال، نشان داده شده است

چگونگی تحقق GIS کاربردی در محیط های شهری

saee
همواره راهنمایی و اجرای گام به گام هر پروژه کاربردی از عوامل موفقیت محسوب شده است. بر اساس این منطق، انتخاب و اجرای اصولی GIS شهری نیز هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در چارچوب اجرای پروژه های کاربردی که دارای برنامه مشخص اجرایی نباشند، به طور حتم مشکلات متعددی، نظیر ذیل، بروز میکند:

چرا محققان علوم شهری به GIS نیازمندند?

1111
در حال حاضر، بسیاری از متخصصان در رشته های مختلف، نظیر جغرافی دانان، زمین شناسان، محققان محیط زیست و به ویژه برنامه ریزان شهری و محققان علوم شهری اهمیت تحلیل های مکانی را به خوبی درک کرده و با سازماندهی اطلاعات حاصله ضرورت استفاده از این فنآوری قرن را عملا شروع نموده اند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com