• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری نویسندگان: محمدرضا رضایی (عضو هیئت علمی دانشگاه یزد) سعید جوی زاده (دانشجوی دکتری اقلیم شناسی) الناز امینی (کارشناسی ارشد شهرسازی) منیژه براهیمی (کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ) مسلم شمشیری (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری) تلفن سفارش : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 پست الکترونیک: Sjavizadeh@yahoo.com وب سایت: www.gisland.org

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com