• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معرفی کتاب: کاربرد تکنولوژی GIS در علوم زمین(earth sciences) و محیط زیست (environmental)

8cc68bd7e4a809b0badea80ca76f335a-d
معرفی کتاب: کاربرد تکنولوژی GIS در علوم زمین(earth sciences) و محیط زیست (environmental) در این کتاب ابتدا با یک مرور کلی درباره سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) شروع می شود.و بعد اینکه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) چه کاری می تواند انجام دهد و باعث چه تغییراتی می شود .و اینکه چه نرم افزارهایی (Software)و محصولاتی در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)وجود دارد .

استفاده از گوگل ارث انجین Google earth engine برای تهیه نقشه محصولات کشاورزی و مدیریت و کنترل محصولات کشاورزی با استفاده از نرم افزار های متن باز(open source)

گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE)
استفاده از گوگل ارث انجین Google earth engine   برای تهیه نقشه محصولات کشاورزی و مدیریت و کنترل محصولات کشاورزی با استفاده از نرم افزار های متن باز(open source) گوگل ارث انجین Google Earth Engine (GEE) استفاده روز افزورن و رو به رشد نرم افزار های متن باز(open source) و تجاری در حوزه سنجش از دور(RS) و تصاویر ماهواره ای(Sattelite data ) با وضوح فضایی 10-30 متری، و استفاده از کتابخانه ها و داده های مراکز معتبر جهانی  برای پردازش داده های کشاورزی و داده های  جغرافیایی (مکانی و فضایی) پژوهش های

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com