• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹
. این اطلاعات، خمیرمایه ی فرایند تصمیم سازی های مکانی[1] را تشکیل می دهند. به طور معمول واژه ی داده های (اطلاعات) مکانی، مترادف با داده های (اطلاعات) جغرافیایی در نظر گرفته می شود. از آن جا که واژه ی فضا،[2] دربرگیرنده ی مفهوم مکانی بسیار وسیع تری از واژه ِ جغرافیایی (به مفهوم مکان و موقعیت در گستره ی کره خاکی) است، لذا در این کتاب از واژه ی مکانی (به عنوان پسوند واژه هایی مانند داده های مکانی، اطلاعات مکانی، پردازش های مکانی و سیستم ها یا سامانه های مکانی) استفاده گردیده است…………. [1] -Spartial Decision making [2] -Space

دوره های آموزشی موسسه چشم انداز

دوره های آموزشی موسسه چشم انداز زیر نظر اساتید مجرب با متد آسان و کاربردی همراه با فیلم و کتاب شماره تماس ثبت نام: 07132341477-09382252774 کانال تلگرام: saeedjavizadeh@ وب سایت: www.gisland.org ایمیل: sjavizadeh@yahoo.com شیراز-خیابان برق-کوچه یک-موسسه چشم انداز آموزش دوره جامع GIS آموزش دوره جامع آمار و SPSS

کتاب آموزش کاربردی Arc GIS (پیشرفته)
فصل اول نگرشی به مبانی و مفاهیم سامانه های اطلاعاتی مکانی مقدمه از زمانی که بشر، خود را شناخت و تلاشهای خود را جهت درک جهان پیرامونی آغاز نمود، سنجش و اندازه گیری (دقیق) زمان و مکان، از مهم ترین امور و دغدغه های وی محسوب گردید، اندازه گیری نیازمند در اختیار داشتن سامانه های (سیستم های) عددی و رقومی است. به طور مثال، سنجش زمان (که دارای ماهیت تک بعدی است) نیازمند درک ماهیت تجمع خطی[1] پدیده های مربوط (مانند سن موجودیت ها و یا تکرار پریودهایی،[2] هم چون آمد و شد شبانه روز) است. از سوی دیگر، اندازه گیری سه بعدی مکان، مستلزم در اختیار داشتن سامانه های عددی مرتبه ی بالاتر، شامل ژئومتری[3] و اصول مثلثاتی[4] می باشد. تعیین موقعیت موجودیتهای مختلف، نیازمند دسترسی به یک سیستم مختصاتی در برگیرنده ی واحدهای اندازه گیری و سیستمهای مناسب، جهت نمایش سطح انحنایی زمین در یک نقشه دو بعدی (یک صفحه) و نهایتا سیستم های ژئودزیک به نام (دیتوم)[5] است. یکی از فصول کتاب حاضر به چگونگی تعیین موقعیت اهداف مختلف بر روی کره ی زمین اختصاص داده شده است…………. [1] -Linear Accumulation [2] -Cyclical looping [3] -Geometry [4] -Trigonomtry [5] -Datum

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com