• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معرفی کتاب: ارزیابی منابع انرژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

db2d9bdd915f60da0fcff0f3c4470d0b-d
معرفی کتاب: ارزیابی منابع انرژی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) این کتاب یک  راهنمای جامع برای استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای تحلیل فضایی عرضه و تقاضا برای انرژی در مقیاس جهانی و محلی است. این آخرین تحقیقات و تکنیک های GIS را برای تجزیه و تحلیل فضایی و زمانی سیستم های انرژی، نقشه برداری از سوخت های فسیلی، بهینه سازی منابع انرژی تجدید پذیر، بهینه سازی استفاده از منابع قدرت موجود و ارزیابی تاثیرات زیست محیطی از تمامی موارد فوق جمع آوری می کند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com