• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

رقومی کردن(Digiting)

9-077-0
رقومی سازی یعنی ترسیم تک تک عوارض و وارد کردن اطلاعات توصیفی به داخل جداول توصیفی. به عنوان مثال اگر قصد دارید بروی گسل های یک منطقه کار کنید، شما باید ابتدا تک تک گسل ها را ترسیم نمایید

روش تهیه نقشه های موضوعی در زمین شناسی

9-077-0
نقشه های را می توان بر اساس نوع تکنیک نماد گذاری تقسیم بندی کرد به طور کلی هدف از تهیه نقشه های موضوعی در زمین شناسی  نمایش پراکندگی پدیده های سطح زمین است که با نمادهای مناسب امکان پذیر است. نمادها باید به بهترین شکل طراحی شوند به گونه ای که اصل تداعی کنندگی،

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com