• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Software Open Source GIS

qgis_icon1
امروزه سیستم های متن باز بی شماری وجود دارد که تمامی جنبه های کار با داده های مکانی را پوشش می دهند و استفاده ا زآنها بسیاری از نیازهای کاربران آنها در سراسر جهان را برآورده می سازد.

نرم افزار ArcGIS

1111
ArcGIS نرم افزاری است بسیار آسان برای کاربردهای GIS، که به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی وداده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها ، جداول و نمودارها به کارگیرند .

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com