• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نقش GIS در زندگی روزمره ما

در طول سه دهه گذشته یک تکنولوژی قدرتمند طرز نگرش و زندگی مردم را بدون آنکه کسی متوجه شود تغییر داده است نام این تکنولوژی جی-آی-اس می باشد این تکنولوژی از همان ابتدا با ESRI  همراه بوده است.نزدیک به 3 سال است که (ESRI) تکنولوژی GIS را در اختیار مردم قرار داده است تا با آن مشکلات واقعی خود را حل کنند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com