• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

داده های رستری

مدل های داده GIS – مدل داده رستری المان پایه در مدل داده شبکه ای یا مدل داده رستری (picture element) pixel است. هر پیکسل نماینده قسمتی از زمین است. یک mixed pixel سلولی است که منطقه ی زمینی مربوط به آن از بیش از یک کلاس تشکیل شده باشد. resolution (قدرت تفکیک) آن با توجه به ابعاد پیکسل مشخص می شود. راه هایی برای فشرده سازی آن وجود دارد تا حجم آن کاهش یابد.

تبدیل رستر به وکتور

تبدیل رستر به وکتور از آنجایی که اغلب داده های ورودی و خروجی به فرمت رستر و پردازش ها روی داده های وکتور است لذا برای پردازش ها به تبدیل رستربه وکتور و برای پلات کردن به تبدیل وکتور به رستر نیازمندیم.

روش یادگیری GIS

روش یادگیری GIS چون بعضی از دوستان در قسمت نظرات سوالاتی در رابطه با نحوه یادگیری GIS و جنبه های مختلف اون پرسیدند بهتر دیدم این بار عمومی جواب بدم شاید واسه همه مفید باشه.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com