• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

10 مورد از برترین ویژگی های ArcGIS 10

esri_int_2010_logo
یکی از کارشناسان شرکت ESRI به نام Joe Holubar در یکی از کنفرانس های خبری شرکت ESRI ،به معرفی ده ویژگی برتر نرم افزار ArcGIS for Desktop 10.1 پرداخته است.که به طور خلاصه آنها را بازگو می کنم. شما می توانید این ویدئو رادر دو کیفیت دانلود کنید. 

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com