دوره آموزشی GIS در باستان شناسی و گردشگری

سیستم اطلاعات مکانی و گردشگری

مكانهاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي و گردشگري در حقيقت سرمايه هاي ملي اين كشور هستند كه بايد همگان در حفظ و نگهداري آنها كوشا باشيم. حداقل كاري كه در فاز صفر مي توانيم انجام دهيم تهيه نقشه از چنين مكانهايي است. وقتي از مكانهاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي نقشه برداري صورت مي گيرد و نقشه هاي آنها تهيه مي شود در حقيقت مناطق فوق داراي شناسنامه مي شوند كه هر بخش از سازمان ميراث فرهنگي مي تواند به فراخور حال از نقشه هاي مورد نظر استفاده نمايد. مثلاًً مديران بخش حرايم مي توانند جهت مشخص كردن حريم هاي مورد نظر از نقشه هاي فوق استفاده نمايند يا مثلاً مديران بخش حفظ بناها و محوطه هاي تاريخي مي توانند از نقشه هاي تهيه شده با توجه به نيازشان استفاده نمايند. در حقيقت نقشه هاي فوق در كليه بخشهاي فني سازمان ميراث فرهنگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

GIS و نقشه‌های باستانشناسی

 يكي ديگر از بخشهايي كه از اين نقشه ها استفاده مي نمايند بخش GIS مي باشد. در حقيقت GIS از دو بخش تشكيل شده است:
الف) اطلاعات مكاني: در حقيقت نقشه هاي تهيه شده اي مي باشند كه با يك روندي آماده ورود به محيط GIS مي شوند. (GIS Ready).
ب) اطلاعات توصيفي: هر عارضه اي داراي يك سري اطلاعات توصيفي و آماري مي باشد و قابل جمع آوري و دسته بندي است.

 از ادغام دو بخش (الف و ب) مدل GIS تهيه مي گردد. در حقيقيت پايه GIS اطلاعات مكاني است و اطلاعات توصيفي به ان الحاق می گردند. يكي از بهترين مزيت هاي تهيه مدل GIS ميراث فرهنگي براي كليه آثار تاريخي در حقيقت تهيه يك بانك اطلاعاتي براي مناطق مورد نظر خواهد بود. دسترسي آسان و مديريت صحيح و سريع كليه اطلاعات به سادگي امكان پذير خواهد بود و نيازي به آرشيو اطلاعات بسيار زياد نخواهيم داشت.

از جمله کاربرد های GIS در میراث فرهنگی و صنعت گردشگری می توان به موارد زیر اشاده نمود:

·  ثبت اطلاعات بررسي‌هاي ميداني استان‌ها  به منظور تهيه‌ي نقشه‌ي باستان‌شناسي كشور:

·  تهيه‌ي نقشه‌ي باستان‌شناسي براي ثبت، حفاظت، تعيين عرصه‌ و حريم و مرمت آنها کمک زیادی خواهد نمود. با اين اقدام علاوه بر مشخص شدن اطلاعات هر اثر از تخريب آن نيز جلوگيري مي‌شود.

·  تکميل اطلاعات موجود و تشکيل بانک اطلاعات GIS (شکل، قدمت، موقعیت، اطلاعات توصیفی بررسی های انجام شده، وضعیت مرمت و …) از محوطه

·   تهيه نقشه پراکندگي آثار باستانی

·   مدل سازي GIS جهت يافتن مدل و نقشه دقيق باستان شناسي:

·    سامانه وب GIS آثار گردشگری سازمان میراث فرهنگی  با هدف شناسایی و ساماندهی آثار گردشگری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com