دوره آموزشی GIS در بهداشت و درمان

هر چند برای استفاده از GIS در حیطه سلامت نمی توان حد و مرزی قائل شد،اما در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم:

1-بررسی شیوع،نحوه انتشار و روند پیگیری بیماریهایی از قبیل مالاریا،ایدز،سل و موارد مشابه و سایر مسایل بهداشتی در طول دوره های زمانی خاص

2-تعیین مکانهای بحرانی و نقاط خطر به منظور کمک رسانی سریع و به موقع در موارد ضروری و اورژانس، به عنوان مثال یافتن بهترین مکان برای ساخت یک مرکز فوریتهای پزشکی با توجه به اطلاعات به دست آمده توسط GIS ازنقاط دارای بیشترین  تصادفات در یک جاده بین شهری.

3- ارزیابی خطرات محیطی و میزان مواجهه با مواد آلاینده: مثلا با مکان یابی دقیق توسط GIS  می توان مناسب ترین مکانی را که کمترین آسیب زیست محیطی و انسانی داشته باشد،برای احداث یک کارخانه پیشنهاد نمود.  ۴- طراحی و بهبود سیستمهای  مراقبت بیماریها و تعیین گروهها و افراد در معرض خطر:با GPS نگاری مکان زندگی یا تجمع برخی بیماران خاص از قبیل بیماران مبتلا به ایدز یا هپاتیت،می توان نقاط دارای بیشترین فراوانی را روی نقشه ترسیم نمود.و در برنامه ریزی های بهداشتی آن را مد نظر قرار داد.

5- تخصیص و توزیع مکانی منابعی مثل بودجه، نیروی انسانی،لوازم و تجهیزات از طریق ارزیابی نیازهای بهداشتی منطقه ای. ۶- تشخیص سریع اپیدمی ها و کنترل به موقع آنها:با تعیین مکان سکونت بیماران مبتلا،به هنگام وقوع یک اپیدمی می توان نحوه گسترش آن بیماری را پیش بینی نموده و اقدامات پیشگیرانه ای را به  مکان های در معرض خطر اختصاص داد.

7- بهبود سیستم ثبت بیماریها و وقایع بهداشتی از قبیل ثبت سرطانها، میزان موالید، میزان مرگ و میر، پوشش واکسیناسیون و سایر شاخص های بهداشتی

۸- جستجوی ارتباط احتمالی بین عوامل محیطی و بروز بعضی بیماریها  در پژوهش های اپیدمیولوژیک.

9- بهبود برنامه های -غربالگری و پیگیریها از طریق دستیابی سریع تر و آسان تر به بیماران

10- ایجاد یک شبکه ارتباطی مناسب و کارا بین مراکز و موسسات مختلف بهداشتی درمانی

1۱- پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات بهداشتی و ارزیابی کمیت و کیفیت خدمات و میزان دسترسی مردم به آنها

12- بهبود سیستم آمار و اطلاع رسانی و کمک به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و مستندات

13- پیش بینی وقایع بهداشتی با استفاده از شیوه های مدل سازی

14- برنامه ریزی بهتر در عرصه خدمات بهداشتی درمانی از قبیل مکان یابی تسهیلات و مراکز ارائه خدمات،پیش بینی در طول

زمان،ارزیابی وضعیت موجود و …

۱۵- مسیر یابی به منظور امداد رسانی سریع و به موقع در زمان بروز حوادث و بلایای طبیعی و اورژانس های پزشکی ۱۶-مدیریت بهتر بحران در سوانح و حوادث

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com