آموزش AHP با مثال کاربردی

نظر به مشکلات دانشجويان و پژوهشگران پيرامون نحوه استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي، سعی بر آن داریم با ذکر يک مثال کاربردي اين مفهوم را براي علاقه‌مندان روشن کرده و بعلاوه نحوه انجام محاسبات را نيز فراهم آوریم. اين آموزش در چندين بخش تهيه شده است تا درک بهتري از فرايند تحليل سلسله‌مراتبي حاصل آيد.

این دوره شامل بخش های زیر می باشد:

 •  مدل سازي فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP
 • طراحي پرسشنامه خبره
 • تعيين وزن معيارها در نرم افزار Expert Choice
 • مقايسه زوجي گزينه‌ها براساس معيارها
 • محاسبه اولويت‌ها
 • همراه با مثال های عملی و کاربردی و انجام پروژه های کاربردی
 • مکان یابی فضاهای شهری
 • مکان یابی فضاهای آموزشی
 • مکان یابی محل دفن پسماند
 • مکان یابی طرح های تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی
 • و….

مدرس: دکتر جوی زاده، عزیزی.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com