همایش های برگزار شده

یک روز با GIS- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت- 1386

روز GIS- دانشگاه پیام نور، واحد بوانات- 1386

کاربرد GIS در مجموعه علوم جغرافیایی- دانشگاه پیام نور، واحد بوانات- 1387

کشاورزی دقیق با GIS- دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقاتی بعثت- 1387

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری و شهرسازی- دانشکده پیام نور ، واحد فیروزآباد- 1387

اهمیت GIS رد مدیریت شهری و شهرسازی- دانشگاه پیام نور واحد جهرم-1387

اهمیت GIS در زندگی روزمره – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز- 1388

کاربرد GIS رد مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج- 1388

رویکردی نوین به مقوله ریزگردها در هزاره سوم – دانشگا شیراز، تالار فجر- 1389

کاربرد GIS در مجموعه علوم زمین- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز- 1389

کاربرد GIS در مدیریت بحران آب – دومین کنفرانس ملی بحران آب- مهریز، یزد- 1389

کارگاه GIS در بلایای طبیعی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران-1390

کاربرد Google Earth در زمین شناسی- دانشگاه یزد-1391

کاربرد GIS در زمین شناسی- دانشگاه یزد-1391

کارگاه GIS در مجموعه علوم کشاورزی- دانشگاه شهر کرد-1390

کاربرد GIS در مجموعه علوم جغرافیایی- دانشگاه تهران-1390

کاربرد RS در بلایای طبیعی- دانشگاه تهران-1390

کاربرد Google Earth در بلایای طبیعی- دانشگاه تهران-1390

کاربرد GIS در مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران- 1391

کاربرد Google Earth در مدیریت محیط زیست- دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران- 1391

کارگاه GIS در بلایای طبیعی- هفته کاهش بلایای طبیعی- دانشگاه خوارزمی- 1391

کارگاه RS در بلایای طبیعی- هفته کاهش بلایای طبیعی- دانشگاه خوارزمی- 1391

کارگاه Google Earth در بلایای طبیعی- هفته کاهش بلایای طبیعی- دانشگاه خوارزمی- 1391

کارگاه GIS و RS و Google Earth در دانشگاه خوارزمی- اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی-1392

کارگاه کاربرد علوم ژئوماتیک در باستان شناسی، صنایع دستی و گردشگری- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس-1392

کارگاه GIS و RS در مدیریت سلامت و بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی استان فارس- 1392

کارگاه GIS در مجموعه علوم جغرافیایی – دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان- 1392

کاربرد GIS در مجموعه علوم زمین – دانشگاه پیام نور مهریز یزد- 1392

کاربرد GIS در زمین شناسی- دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی- 1392

کاربرد GIS در ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1392

کاربرد RS در ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1392

کاربرد Google Earth در ژئومورفولوژی- دانشگاه آزاد تهران مرکز-1392

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com