GIS در امور نظامی و عملیاتی

استفاده مؤثر از برتری اطلاعاتی در درگیری نظامی، یک محیط فعال را برای فرمانده ایجاد م یکند تا به کمک آن راهبردهای ابتکاری، اصول عملیاتی و مانورهای رزمی را اجرا کند و برای دست یافتن به این درجه از اثر بخشی عملیاتی، چار های جز جمع آوری اطلاعات دفاعی برای یک ارتش وجود ندارد، نادیده گرفتن هر یک از اطلاعات جغرافیایی در پیشرفت عملیات و دستیابی به اهداف آن اثر مستقیم دارد لذا اطلاعات مکانی به خدمت جنگ درآمده است و فناوری های نوین عصر اطلاعات جغرافیایی با تغییر تاکتی کها و تکنیک ها و رویه ها منجر به افزایش ظرفیت های کسب اطلاعات و توانمندی فرماندهی در کنترل نیروهای عملیاتی و ارتقا مدیریت نبرد در مراحل قبل، حین و بعد از حمله یا دفاع می شود. این گفتار به تبیین و معرفی نقش و کاربرد سیست مهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) و اهمیت آن در امور نظامی و عملیاتی می پردازد

برخی از کاربرد های GISدر امور نظامی و عملیاتی :

فرماندهی، کنترل، ارتباطات, و اطلاعات عملیات

سیستم ردیابی یک گروهان نظامی (GPS)

سیستم اطلاعات پشتیبانی این سیستم برای امور لجستیک با تعریف جزئیات راه‌ها، مدل‌های توزیع، تحلیل مسیرهای کوتاه، جستجو و نمایش امکانات و زیرساخت‌های پشتیبانی و دیگر موضوعات وابسته، توسط سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) طراحی شده است.

هدایت جنگ های شهری

سیستم میدان جنگ الکترونیکی  کلیه سیستم‌های الکترونیکی جنگی، برای تحلیل و یا برای نمایش اطلاعات، نیازمند داده‌های زمینی می‌باشند.

مسیر یابی و انتخاب مسیر مناسب

مکان یابی پادگان های نظامی

مکان یابی دکل های دیده بانی

 سیستم تحلیل فرکانس‌ها و مناطق تحت پوشش رادار برای مکان‌یابی آنتن‌های رادیوئی و رادارها، تحلیل مناطق تحت پوشش، تحلیل پخش امواج، زاغه مهمات و موشک‌ها، سیستم مختصات پروازی و غیره، می‌توان از قابلیت‌های سیستم GIS برای تجزیه و تحلیل و نمایش استفاده کرد

نقشه‌های عملیات مشترک – تصاویر شناسائی زمینی – دریائی و هوائی (COP) مجموعه‌ای از یک مفهوم جدید در GIS می‌باشد که جزئیات آن در ادامه مطرح می‌شود

مدل سه‌بعدی زمین، سیستم آفندوپدافند هوائی قبل از شروع عملیات، شناخت مدل ارتفاعی زمین، صحت نقشه‌ها و تصاویر مختلف زمینی، از درجه اهمیت فراوانی حتی برای سرویس‌های جاسوسی برخوردار می‌باشد. از این فناوری همچنین برای شبیه‌سازی پروازی استفاده می‌گردد.

سیستم جستجوی نقشه‌های نظامی علاوه بر اینکه اصلاحات سیستم GIS دارای کاربرهای بنیادین و مهم می‌باشد، از طرفی باعث افزایش کاربردهای آن در محیط‌های چندکاربره و شبکه‌ها گردیده است چرا که از قابلیت‌های دیگر آن، اجراء در محیط web می‌باشد. محیطی که امروزه نقش بسیار اساسی و اصلی در انتقال اطلاعات و دسترسی بالا را ایفاء نموده و امکان جستجوی اطلاعات موردنیاز کاربران را فراهم می‌نماید

آنچه نیاز است برای تدرکات و استراتژیک عملیات دفاعی بدانیم :

 اطلاعات مکانی (اطلاعات جغرافیایی) 1- اگاهی از موقعییت جغرافیایی یک سرویس دفاعی را از دیگر سرویسها متمایز می کند. به عنوان مثال׃

 • دستیابی به موقعییت دشمن
 • دستیابی به موقعییت سربازان خودی: بزرگترین خطر برای ارتش آمریکا در خلیج عراقی ها نبودند بلکه هواپیما های خودی آمریکا بودند که بر روی خود بمب می ریختند.
 • محل تجهیزات

نقش GIS :

 • تهیه اطلاعات لازم برای تولید نقشه های دقیق ،مدیریت عملیات نظامی.
 • ذخیره سازی و نمایش دادهای مورد نیاز
 • رقومی سازی داده های جمع آوری شده
 • آگاهی از چگونگی عوارض وتاثیر آنها در جنگ
 • تهیه توپوگرافی منطقه با استفاده از تولیدات رقومی
 • مدل سازی و شبکه سازی تکنیکها در کم کردن هزینه های مازاد.
 • انتخاب بخش های مناسب برای معابر
 • مشخص کردن مسیرها وشهرهای ارتباطی
 • تجدید مهمات *تشخیص موانع بین دو گروه (قابلیت عبور و مرور)
 • کاربرد GIS :
  • انتخاب محل های مناسب برای پل های شناور برای عبور نیروهای زمینی از مسیرهای آبی
  • انتخاب محل های مناسب برای احداث باند هلیکوپتر
  • موقعیت باند هلیکوپتربه پوشش درخت ،موقعیت خاک و شیب زمین بستگی دارد
  • شناسائی مسیرهای مهم تاکتیکی به منظور حرکت سریع وامن سربازان وتجهیزات

  نقش GIS برای تحلیل گران نظامی:

  • طراحی احتمالات حملات
  • طراحی عملیات
  • توجهیه ماموریت
  • صف آرایی
  • تجزیه و تحلیل زمان و مکان استقرار نیروها
  • زمان توزیع تجهیزات
  • تلفیق عکسهای هوایی با داده های جمع آوری شده
  • در کل میتوان گفت دستیابی به اطلاعات موثرو سریع و سازمان دهی شده برای عملیات نظامی
  • شناسایی مسیرهای مهم از جهت تاکتیکی

  مسیرهای مهم تاکتیکی:

  • مسیرهائی که به معابر یا پل ها ختم می شوند
  • مسیرهائی که عاری از هر گونه موانع هستند
  • مسیرهائی که در معرض دید مستقیم دشمن نیستند
  • ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی راه ها ٬ پلها٬الگو های ترافیکی وبنادر ساحلی
  • استفاده از نقشه های رقومی جاده های اصلی وفرعی درپیدا کردن مسیرهای جایگزین در صورت مسدود شدن یک مسیر

  کاربرد نقشه های رقومی تهیه شده توسط GIS : تحقیق در موقعییت برای دسترسی به:

  • منبع تامین آب وسوخت
  • نوع خاک منطقه
  • محل مناسب برای پارکینگ وسایل نقلیه
  • تعیین مناطقی که به وسیله دشمن قابل رویت است

  علومی که با GIS در ارتباط هستند: از ابزارفن آوری اطلاعات می توان برای هر مبارزه ای مانند طراحی جنگ ها استفاده کرد. سنجش از دور ٬ GIS ٬ تکنولوژهای هوش مصنوعی در بالای ابزار GIS قرار گرفته اندکه در کنار یکدیگر میتوانند به طور موثری برای توسعه سیستم های هوشمند برای طراحی و برنامه ریزی جنگ مورد استفاده قرار بگیرند. این تکنولوژی ها می توانند به طور موثر درفرماندهی، کنترل ،ارتباط مورد استفاده قرار بگیرند. نقش سنجش از دور:

  • داده های ماهوارهای RSمی تواننددر تولید تعداد عظیمی از نقشه های پوششی٬نقشه های موانع ٬نقشه های شیب زمین مورد استفاده قرار بگیرند.
  • سیستم های دانش پایه برای برنامه ریزی جنگی توسعه داده می شوند که می توانند داده ها را از طریق تماس غیر مستقیم ومحصولات استخراج شده از GISتهیه کنند و دانش بدست آمده را برای کمک به فرایند تصمیم گیری به کار می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com