1f9928a8ada3404e1b34ae348312e6859d74e1d8
نرم افزار های متن باز(Open siurce)فرصت یا تهدید برای شرکت ESRI :

نرم افزار های متن باز(Open siurce)فرصت یا تهدید برای شرکت ESRI :

نوشته شده در کلیات و تعاریف 7 بدون نظر

نرم افزار های متن باز(Open siurce)فرصت یا تهدید برای شرکت ESRI :

از زبان  کلینت براون، مدیر مهندسی محصولات، Esri

آیا تمایل به افزایش استفاده از نرم افزار منبع باز(Open siurce) یک تهدید یا فرصت برای کسب و کار شما خواهد بود؟

این قطعا یک تهدید نیست بلکه یک فرصت است. ایده ها، مفاهیم و انگیزه های برنامه نویسی متن باز(Open siurce) امیدواریم بتوانیم با یکدیگر همکاری کنیم.

البته، نظر ما این است که هر دو سیستم تجاری و برنامه نویسی متن باز(Open siurce) می توانند با یکدیگر هماهنگ شوند تا بهترین راه حل های موجود برای کاربران واقعی را با مشکالت واقعی حل کنند.

فلسفه برنامه نویسی متن باز(Open siurce)  همیشه محرکهای اساسی در سراسر جامعه جغرافیایی بوده است و همچنان به سرعت در حال رشد و گسترش  است،ولی برای ماه راه حل های معنی دار برای جهان مهم است.

ولی با رشد و گسترش نرم افزار های برنامه نویسی متن باز(Open siurce) تقاضا برای برنامه های کاربردی در شرکت ما نیز رو به افزایش بوده است و تازه فرصت های جدیدی را برای مشتریان ما ایجاد کرده و باعث کسب و کارها و مشاغل جدید برای کاربران ما بی سابقه بوده است  .

با بررسی های انجام شده توسط تیم تحقیقاتی ما نتایج نشان می دهد که با اشتراک گذاری نقشه توسط برنامه نویسی متن باز(Open siurce)  دسترسی GIS را تقریبا همجا  فعال کرده است.و این باعث راه حل های جهانی GIS بهتر و جامع تر خواهد شد.

کلینت براون در سال 1983 به Esri ملحق شد.از آن به بعد او بیش از 30 سال است که مشارکت کلیدی در توسعه محصول Esri (از جمله ArcInfo، ArcInfo، ArcView، ArcIMS، ArcGIS و خیلی بیشتر) بوده است. کلینت براون از زمان شروع فعالیت خود تا کنون توانسته به بیش از 350000 هزار سازمان محصولات شرکت ESRI را به فروش برساند.

کلینت براون نیز در پیاده سازی مفاهیم  GIS ، ​​نوشتن گسترده در مورد GIS، کمک به محتوای چندین کتاب، و صدها سخنرانی فعالیت داشته است. او در مورد توسعه و به دست آوردن رویکردها و روش های جدید و جغرافیایی برای GIS علاقه مند است.او همچنین در تولید و توسعه اطلس های شرکت ESRI فعالیت داشته است.

آموزش GIS ,کتاب GIS ,فیلم GIS ,کلاس GIS ,موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز , سعید جوی زاده ,شرکت ESRI ,برنامه نویسی متن باز(Open siurce),موسسه علمی تحقیقاتی ,دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com