download
مکان‌یابی بوستان‌های شهری با تأکید بر کاربری‌های شهری سازگار و ناسازگار (مطالعه موردی منطقه 17 تهران)

مکان‌یابی بوستان‌های شهری با تأکید بر کاربری‌های شهری سازگار و ناسازگار (مطالعه موردی منطقه 17 تهران)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 33 بدون نظر

چکیده
هدف اصلی این مطالعه تعیین بهترین مکان‌ها برای احداث بوستان شهری با استفاده از یک مدل مکان‌یابی ماکسی-مین و مینی-ماکس است که در این مطالعه توسعه داده‌شده است. در این پژوهش به‌منظور مکان‌یابی بوستان‌های جدید، نحوه‌ی تعامل نقاط نامزد، با کاربری‌های شهری سازگار و ناسازگار مدنظر قرار گرفته است. بدین ترتیب بهترین نقاط برای احداث فضای سبز نقاطی هستند که کمترین فاصله را با مشتریان خود، یا به‌عبارت‌دیگر کاربری‌های سازگار با فضای سبز، و همچنین بیشترین فاصله را با کاربری‌های ناسازگار داشته باشند. مدل مکان‌یابی که در این پژوهش توسعه داده شد به دنبال یافتن نقاط بهینه به ‌گونه‌ای است که مجموع فاصله­ی آن‌ها از کاربری‌های سازگار کمینه و از کاربری‌های ناسازگار بیشینه شود. این مدل مکان‌یابی با استفاده از نرم‌افزار CPLEX نوشته و حل شد. در این پژوهش محل کاربری‌های سازگار و ناسازگار با استفاده از شیپ فایل­های موجود در محیط GIS موردبررسی قرار گرفت. در پایان بهترین مکان‌ها برای احداث بوستان‌های شهری جدید از بین پهنه‌های سبز طرح تفصیلی جدید شهر تهران برای منطقه 17 معرفی شد. در این پژوهش شش سناریو برای مکان‌یابی بوستان‌های جدید توسعه داده شد. در سناریوی اول تا چهارم به ترتیب 19، 23، 31 و 43 بوستان جدید مکان‌یابی شد. اما سناریوی پنجم و ششم نتوانستند به جواب بهینه دست پیدا کنند. این بدان معنی است که امکان انتخاب و استقرار بهینه‌ی بوستان‌های شهری از بین نقاط نامزد برای افزایش بیش از چهار متر سرانه در سطح این منطقه امکان‌پذیر نیست. اما می‌توان سرانه را به‌صورت غیر بهینه تا میزان 18/6 مترمربع به ازای هر شهروند افزایش داد.

کلیدواژه‌ها
مکان‌یابی؛ بوستان شهری؛ کاربری؛ سازگار؛ فاصله؛ بهینه

 

نویسنده
مرتضی زنگنه 
استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com