photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹

نوشته شده در کلیات و تعاریف 187 بدون نظر

الف) در لایه ی اطلاعاتی مربوط به کاربری اراضی، بعد زمان، ثابت می باشد و به عنوان یک برداشت لحظه ای از واقعیت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر مولفه موضوعیت از طریق تعیین و توصیف تعداد معین و ثابتی از کلاس های مختلف کاربری اراضی، تحت کنترل قرار گرفته است. در این وضعیت تنها مولفه ی موقعیت مکانی در مناطق مشاهده شده و یا نمونه برداری شده، مورد سنجش و اندازه گیری واقع شده است.

ب) در مدل رقومی ارتفاع،[1] مولفه ی زمان دوباره ثابت در نظر گرفته می شود موقعیت مکانی تحت کنترل می باشد و ارتفاع در نقاطی بر روی شبکه با فواصل ثابت ثبت و یا مشاهده می گردد. موضعیت (ارتفاع) نیز مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد.

ج) در یک نقشه بارش به عنوان یک لایه اطلاعاتی مولفه موقعیت (باران سنج ها) ثابت است، مولفه ی زمان تحت کنترل (به اندازه ای که باران سنج ها در زمان های معینی قرائت می گردند) می باشد و موضوعیت (مقدار بارش) مورد اندازه گیری و سنجش قرارمی گیرد.

ابعاد مکعب داده ها بسته به مقیاس اندازه گیری، مشتمل بر دامنه ای از مقادیر خواهند بود. برای آن که واژه ی مقیاس با آن چه که مورد مقیاس نقشه ها و قدرت تفکیک مکانی موجودیت های جغرافیایی مطرح است. اشتباه نگردد، می توان به جای مقیاس انداه گیری از واژه نوع سنجش[2] نیز استفاده کرد. طبق تقسیم بندی استیونس[3] چهار نوع سنجش شامل اسمی[4] ترتیبی[5]دامنه ای[6] و نسبت[7] وجود دارند.

در مقیاس اسمی سنجش، موجودیت ها در کلاس های اسمی (مانند کلاس های کاربری اراضی و یا کلاس های تناسب اراضی) طبقه بندی می شوند. طبق مقیاس ترتیبی، موجودیت ها بر اساس برخی ترتیب ها (مانند از کوچکترین به بزرگترین و یا از پست ترین تا مرتفع ترین) مرتب می گردند.

در مقیاس حد فاصله ای، که به عنوان یکی از مقیاس های سنجش مرتبه بالا محسوب می گردد، موجودیت ها بر اساس مقیاسی اندازه گیری می شوند که آن مقیاس، دارای صفر اختیاری و دامنه ی (حد فاصل) اختیاری است. به طور مثال، در اندازه گیری درجه حرارت، عدد صفر درجه سانتی گراد به صورت اختیاری به عنوان نقطه ی انجماد آب در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، 20 درجه سانتی گراد به معنای دو برابر گرم تر بودن از 10 درجه سانتی گراد نمی باشد، بلکه تنها 10 درجه ی سانتی گراد گرم تر است.

بلندمرتبه ترین مقیاس سنجش در طبقه بندی کلاسیک استیونس، مقیاس نسبت است که از موجودیت ها توسط مقیاس دارای صفر مطلق مورد سنجش قرار می گیرند و نسبت های تناسبی نی دارای معنا و مفهومی کمی هستند به طور مثال سرعت صفر کلیومتر در ساعت، یک مفهوم واقعی درمطلق است و در عین حال، سرعت 100 کیلومتر در ساعت، دو برابر سرعت 50 کیلومتر در ساعت و نصف سرعت 200 کیلومتر در ساعت است.

چنین نوع شناسی[8] مقیاس ها، در انتخاب و تجویز یک شیوه ی پردازش آماری و منع از به کارگیری شیوه های دیگر آماری در پردازش داده ها بسیار موثر و کارآمد بوده است. به طور مثال محاسبه ی میانگین و انحراف معیار برای داده از نوع اسمی و ترتیبی جایز نمی باشد. بلکه می توان از امارهای دیگر مانند مد و یا میانه استفاده کرد.

اخیراً طبقه بندی و نوع شناسی استیونس به دلیل عدم جامعیت مورد انتقاد قرار گرفته است. به طور مثال داده های مورد استفاده در سامانه های اطلاعات مکانی می توانند از سنخ دیگری باشند مانند شمارش[9]به عنوان اعداد صحیح غیر منفی احتمال ها[10]که دامنه ی مطلق بین صفر و یک را تشکیل می دهند، جهت[11] که اندازه گیری مدور و دایره ای است، امتداد[12]که سنجش کروی و اسفروئید است، اعداد فازی[13] که متفاوت از اعداد حقیقی هستند و برای درجه بندی عضویت یک کلاس اسمی به کار گرفته می شوند و برای بیان آنها به بیش از یک مقدار عددی نیاز می باشد و اعداد ارجاع[14] که نیازمند حداقل دو مقیاس به طور هم زمان هستند.

علی رغم نیاز به در اختیار داشتن و آگاهی از مقیاس های جدید سنجش بایستی اعتراف نمود که نوع شناسی استیونس، هنوز محبوبیت خود را حفظ نموده است (شکل 15-1) طبقه بندی برخی لایه های اطلاعاتی یک سامانه ی اطلاعات مکانی بر اساس طبقه بندی استیونس را نشان می دهد. معمولا داده های محدوده ای و میدانی، مترادف یکدیگر به کار گرفته می شوند.

طبقات اطلاعات مربوط به اقلام مکانی

با فرض آن که سطح کره ی خاکی، دربرگیرنده ی پدیده ها و عوارض معین قابل تشخیص و یا محدوده ی مشخصی است هر قلم داده یا اطلاعات مکانی می تواند دارای پنج طبقه ی اطلاعات (آگاهی) باشد:…………..

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

www.gisland.org

http://ja vizadeh.blogfa.com/

با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.

آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

ژئورف یا زمین مرجع کردن

طریقه رقومی کردن

کار با لایه های CAD

ایجاد DEM

ایجاد نقشه شیب

ایجاد نقشه جهت شیب

مدلسازی

مکان یابی

پهنه بندی

انواع روش های درون یابی (Interpolate )

آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)

ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

ایجاد توپولوژیبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com