photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹

نوشته شده در کلیات و تعاریف 142 بدون نظر

تمامی جنبه ها، مدل ها و موضوعات ارائه شده، در قالب مدل مفهومی داده های مکانی تشکیل دهنده ی هسته ی مرکزی تحقیقات و آموزش در علم اطلاعات مکانی هستند. این مدل مفهومی نه منحصراً مستند بر مرزهای آموزشی و سنتی سامانه های اطلاعات مکانی (جغرافیایی) است و نه موید انحصاری فناوری است. آن چه که بایستی بدان توجه ی کافی داشت آن است که هر جا که با داده های مکانی رو به رو باشیم مجموعه ای از مفاهیم و موضوعات (همانند آن چه که در بالا بیان شد) وجود دارند که واقعی و قائم به ذات هستند. لذا صرف نظر از رشته ها و تخصص های مختلف علمی، رسیدن به درک روشنی از مفاهیم و مقوله های فوق برای محققان و دانش پژوهان علوم مختلف که سر و کار با داده ها و اطلاعات کافی دارند ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مهندسی اطلاعات مکانی[1]

الگوی علم اطلاعات مکانی با توجه به مشخصه ها و مولفه های تعریف شده ی آن در بخش قبلی بیانگر این واقعیت است که فناوری سامانه های اطلاعات مکانی، تنها یکی از مجموعه ی فناوری های موثر و تنها یکی از ابزارهای کارامد درکاربردی ساختن علم اطلاعات مکانی است. این مجموعه ی فناوری را می توان در قالب مهندسی اطلاعات مکانی تعریف کرد.

اگر وظیفه و هدف علم را کشف و توسعه ی مرزهای آگاهی، دانش و شناخت بدانیم، آن گاه مهندسی، ابزاری جهت به کارگیری و عملیاتی کردن آگاهی های به دست آمده و در دسترس جوامع انسانی قرار دادن آنها خواهد بود. فرایند عملیاتی کردن دانش حاصل، بایستی هوشمندانه و نظام مند صورت گیرد تا ریسک خطا و اشتباه را به حداقل رساند. عملیاتی کردن علوم اطلاعات مکانی توسط فناوری های مختلف صورت می پذیرد که این مجموعه تکنولوژیکی را می توان مهندسی اطلاعات مکانی نامید. فناوری های مربوط به جمع آوری و ثبت داده ها به شدت در حال توسعه و ارتقا هستند. اهداف اصلی این فناوری ها شامل بهبود قدرت تفکیک مکانی[2] سرعت عمل بسیار زیاد در ثبت داده ها به زمان پاسخ ابزارهای سنجنده و کاهش هزینه های جمع آوری و مشاهده داده ها می باشند. داده های حاصل، شکل دهنده ی مواد خام و اولیه ی مهندسی اطلاعات مکانی هستند. از سوی دیگر فناوری های سطح بالای[3] الکترونیکی، میکروالکترونیکی، کامپیوتری (ساخت افزاری و نرم افزاری) و شبکه های جهانی کامپیوتری (اینترنت) فراهم آورنده ی سکوهای مطمئن و قابل اتکا جهت برقرارسازی کاربردهای مختلف و متنوع مهندسی اطلاعات مکانی هستند. شکل (8-1) مدل مفهومی کاربرد مهندسی اطلاعات مکانی را به صورت شماتیک نشان می دهد. این مدل بیانگر تغییرات حاصل در جنبه ها، مدل ها و موضوعات علم اطلاعات مکانی در متن کاربردهای مختلف و در مقیاس های مختلف است.

پدومتری: مهندسی داده ها و اطلاعات خاک

نگاهی دوباره به سیستم پویا و چند متغیره ی خاک، حاکی از این واقعیت است که مدل های مفهومی داده های مکانی را می توان به خوبی در علوم خاک، بسط و توسعه داد. خاک، موجودیتی است که در دو بعد اساسی مکان و زمان به وقوع می پیوندد و دائماً در حال تغییر و تحول است که در دو بعد اساسی مکان و زمان به وقوع می پیوندد و دائماً در حال تغییر و تحول است. خصوصیات و ویژگی های اساسی آن نیز رفتاری تحولی در زمان و مکان نشان می دهند. چنانچه آگاهی های حاصل از خاک را علم اطلاعات خاک بدانیم، آن گاه پدومتری را می توان مهندسی داده ها و اطلاعات خاک نام گذاری کرد. چنین معماری (مهندسی) داده ها نیازمند به کارگیری فناوری های مختلف در چارچوب علم اطلاعات مکانی (و غیر مکانی) است.

پردازش داده های مکانی و تولید اطلاعات مکانی

پردازش داده های مکانی دربرگیرنده ی طیف وسیعی از عملیات و محاسبات شامل سازمان دهی، تجزیه و تحلیل، تفسیر، طبقه بندی، استنباط و تعمیم سازی و نمایش داده ها و اطلاعات مکانی جهت اهداف مختلف است بدین ترتیب داده های مکانی، که از گستره و فضای چند بعدی اخذ می گردند داده های ثبت مکانی شده ای[4] هستند که پس از پرداشبه شکل معنی دار و سودمندی در اختیار تصمیم گیران قرار میگیرند بنابراین می توان مدعی گردید که غالب تصمیم ها نیز دارای ماهیت مکانی هستند.

تمایز داده های مکانی از اطلاعات مکانی به صورت شماتیک توسط اشکال (9-1) و (10-1) نشان داده شده اند. در شکل (9-1) چگونگی طبقه بندی بافت خاک های واقع در یک منطقه فرضی نشان داده شده است. ابتدا 10 نمونه تصادفی از منطقه برداشت می شوند و درصد رس، سیلت و شن آنها اندازه گیری می گردند. نتایج حاصل در قالب جدول مربوط نشان داده شده اند. به منظور استخراج اطلاعات از نتایج حاصل بایستی آن ها مورد پذیرش قرار گیرند. شیوه ی معمول در این وضعیت، عبارت از طبقه بندی داده ها بر اساس مقادیر مختلف رس، سیلت و شن است. با استفاده از مثلث بافت خاک، بعنوان یک سیستم طبقه بندی مشتمل برمجموعه ای از قوا……….

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

www.gisland.org

http://ja vizadeh.blogfa.com/

با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.

آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

ژئورف یا زمین مرجع کردن

طریقه رقومی کردن

کار با لایه های CAD

ایجاد DEM

ایجاد نقشه شیب

ایجاد نقشه جهت شیب

مدلسازی

مکان یابی

پهنه بندی

انواع روش های درون یابی (Interpolate )

آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)

ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

ایجاد توپولوژیبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com