photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹

نوشته شده در کلیات و تعاریف 133 بدون نظر

این موضوعات، دربرگیرنده ی چگونگی مدیریت داده ها از نقطه منظر کیفیت و قابلیت اعتماد آنها استفاده از داده های استاندارد و بدون نقص[1] هستند. فصلی از کتاب حاضر به موضوع کیفیت داده ها در سامانه های اطلاعات مکانی اختصاص داده شده است.

ج) موضوعات مربوط به تناسب و نیکویی کاربری[2]

در حالی که موضوعات مربوط به کیفیت داده ها عمدتا بر روی داده های ورودی، تاکید دارند و متمرکز می گردند. موضوعات مربوط به نیکویی کاربری، دربرگیرنده ی کیفیت و سودمندی اطلاعات خروجی از سامانه های اطلاعات مکانی هستند. در این حالت کیفیت خروجی های سیستم از نقطه نظر نمایشی و مهم تر از آن از نقطه نظر تکثیر و تجمیع عدم قطعیت و خطا مورد توجه می باشد تا بتوان نتایج را به گونه ای مطمئن در فرایند تصمیم گیری به کار بست.

د)موضوعات مروبط به مدل سازی و شبیه سازی[3]:

این موضوعات، عمدتاً دربرگیرنده ی چگونگی تجزیه و تحلیل و پردازش داده های مکانی هستند. سامانه های اطلاعات مکانی دربرگیرنده ی مجموعه ای از زیر برنامه ها و مدول های محاسباتی و مدل سازی می باشند که از نقطه نظر سطح عملیاتی آنها را می توان به دو دسته ی کلی مدول های پردازشی بنیادی و مدول های پردازشی پیشرفته تقسیم بندی کرد. مدل سازی های کارتوگرافیکی و جبر نقشه،  عموماً در گروه عملیات پردازشی بنیادی قرار می گیرند و اکثر بسته های نرم افزاری جبر نقشه عموما در گروه عملیات پردازشی بنیادی قرار می گیرند و اکثر بسته های نرم افزاری سامانه های اطلاعات مکانی در گروه عملیات پردازشی پیشرفته تقسیم بندی کرد. مدل سازی های کارتوگرافیکی و جبر نقشه، عموما در گروه عملیات پردازشی بنیادی قرار می گیرند و اکثر بسته های نرم افزار سامانه های اطلاعات مکانی قادر به انجام آنها می باشند. از سوی دیگر مدل سازی های ریاضی و آماری (مانند پردازش های امار چند متغیره آمار مکانی، سری های زمانی، برنامه ریزی ریاضی و بهینه سازی) در گروه تجزیه و تحلیل های پیشرفته قرار می گیرند و بسیاری از سامانه های اطلاعات مکانی، قابلیت انجام آنها را ندارند. جلدهای اول و دوم مجموعه پدومتری به طور اختصاصی به مدل سازی آماری در قلمروی آمار کلاسیک تک متغیره و چند متغیره و آمارمکانی (ژئواستاتیستیک) و اختصاص داده شده اند.مدل سازی های امکانی، که در قلمروی سیستم های فازی قرار می گیرند و هم چنین مبانی و اصول شبیه سازی به طور جداگانه و در قالب مجلدهای دیگری از پدومتری در آینده ارائه خواهند شد.

علاوه بر موضوعات چهارگانه ی فوق مدیریت و سازمان دهی مولفه های ترکیبی، معنایی، عملیاتی و عدم قطعیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد و آن را می توان در قالب موضوعات ساختاری و سازمانی[4] تبیین و تعریف نمود (شکل 6-1)

این موضوعات دربرگیرنده ی چگونگی سازمان دهی داده های مکانی و اطلاعات مکانی با توجه به مولفه های چهارگانه فوق هستند.

یکی از زیرشاخه های مربوط به موضوعات سازمان دهی که اخیرا توجه ی بسیار زیادی را به خود جلب نموده است شامل سامانه های حمایت کننده ی فرایندهای تصمیم گیری مکانی[5] است (شکل 7-1) هماند سامانه های اطلاعات مکانی، این سیستم ها دربرگیرنده مولفه های اصلی نرم افزاری، سخت افزاری و مغزافزاری می باشند و در شرایطی که با مسائل و مشکلات پیچیده و بغرنج رو به رو می باشیم، قادر به یافتن راه حل ها و تصمیم سازی های بهینه و مناسب می باشند. به دیگر سخن، آن…………….

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

www.gisland.org

http://ja vizadeh.blogfa.com/

با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.

آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

ژئورف یا زمین مرجع کردن

طریقه رقومی کردن

کار با لایه های CAD

ایجاد DEM

ایجاد نقشه شیب

ایجاد نقشه جهت شیب

مدلسازی

مکان یابی

پهنه بندی

انواع روش های درون یابی (Interpolate )

آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)

ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

ایجاد توپولوژیبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com