photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۲_۰۷-۵۴-۳۹

نوشته شده در کلیات و تعاریف 95 بدون نظر

تحلیل داده های لاتیس[1] و جبر نقشه اشاره کرد. مهم ترین داده ها و اطلاعات به شکل لاتیس، عبارت از اطلاعات حاصل از فناوری سنجش از دور[2] می باشند که چگونگی پردازش آنها نیازمند نوشتاری مستقل است.

ج) جنبه های ادراکی:[3]

1-مدل های مفهومی و ادراکی پدیده های مکانی: که دربرگیرنده ی تصویرسازی ها، فراگیری ها، شیوه های استدلال و استنتاج و ارتباطات بشری در رابطه با موجودیت ها و پدیده های مکانی هستند.

  1. برهم کنش انسان با اطلاعات و فناوری اطلاعات: که شامل موضوعاتی مانند کنش ها و بر هم کنش های بین انسان و ماشین (کامپیوتر) و چگونگی طراحی قالب های تعاملی و برهم کنشی کاربران با سامانه های اطلاعات مکانی است.

د) جنبه های کاربردی، سازمانی و اجتماعی:

  1. گردآوری داده های مکانی: در کنار اصول و مبانی نظری اطلاعات هسته ی مرکزی فناوری های اطلاعات، عبارت از داده های دو فناوری اساسی در کسب و جمع آوری داده های مکانی، شامل سنجش از دور و سامانه های تعیین موقعیت جهانی[4] هستند. در طرح کلی پدومتری، هر کدام از فناوری های فوق در نوشتاری مستقل ارائه خواهد گردید.

2. کیفیت داده ها و اطلاعات مکانی:[5] که امروزه توجه ی فراوانی به این موضوع از نقطه نظر تغییرپذیری پدیده های مکانی و عدم قطعیت در توصیف و مدل سازی آن ها شده است. کیفیت داده های مکانی، ممکن است در خلال اندازه گیری و جمع آوری داده ها در طی اعمال تبدیلات ……….

آموزش دوره جامع GIS 

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

همراه با فیلم و کتاب

با متد آسان و کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

آدرس آموزشگاه شیراز:

خیابان برق، کوچه 1، موسسه چشم انداز

تلفن تماس آموزشگاه: 32341477-09382252774

www.gisland.org

http://ja vizadeh.blogfa.com/

با عضویت در مؤسسه‌ی ما و گذراندن دوره‌ی آموزشی فوق از شرکت در کارگاه رایگان دو روزه مقاله نویسی بهره مند گردید.

آشنایی با مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

آشنایی با روش انجام یک پروژه GIS

آشنایی با منابع و جمع آوری داده های مکانی و توصیفی

روش های ذخیره یک پروژه در نرم افزار GIS

ژئورف یا زمین مرجع کردن

طریقه رقومی کردن

کار با لایه های CAD

ایجاد DEM

ایجاد نقشه شیب

ایجاد نقشه جهت شیب

مدلسازی

مکان یابی

پهنه بندی

انواع روش های درون یابی (Interpolate )

آشنایی با روش های طبقه بندی (Recelassify)

ایجاد نقشه هم دما ، هم باران ، هم ارتفاع

ایجاد توپولوژیبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق - کوچه یک - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:09382252774-07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@yahoo.com