مبانی آسیب پذیری خشکسالی
چارچوب های مفهومی آسیب پذیری

چارچوب های مفهومی آسیب پذیری

نوشته شده در کلیات و تعاریف 148 بدون نظر

دیدگاه های مختلف آسیب پذیری در مفاهیم و مدل های تحلیلی متنوعی جهت سیستماتیک نمودن این مفهوم منعکس شده است. از آنجایی که این مدل های مفهومی یک مرحله ی ضروری جهت گسترش روش های سنجش آسیب پذیری و شناسایی منظم شاخص ها به شمار می روند(Downing, 2004: 19)، در ادامه چارچوب های مفهومی متنوعی نظیر ساختار دوگانه ی آسیب پذیری که توسط بوهله تعریف شده است ارائه می شود رویکردهای منتخب ریسک بلایا در اجتماع مانند چارچوبUN/ISDR برای کاهش اثرات ریسک بلایا و درنهایت دو چارچوب مفهومی بسط یافته توسط UNU-EHS تشریح می شود…………………………

 

 

برگرفته از کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی، تالیف عادل سلیمانی، سعید جوی زاده و سارا کاویانی

تلفن سفارش: 07132341477- 09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com