مبانی آسیب پذیری خشکسالی
چارچوب معیشت پایدار

چارچوب معیشت پایدار

نوشته شده در کلیات و تعاریف 127 بدون نظر

رویکرد معیشت پایدار در اواخر دهه 1980، به عنوان رویکردی جدید به توسعه ی روستایی و با هدف کاهش و ریشه کنی فقر روستایی مطرح گردید. در رویکرد مذکور، بر طرز تفکری جامع درباره کاهش فقر و توسعه ی روستایی تأکید شده است (کرنی و لیتوینف، 1998؛ کرانتز، 2001؛ دیردن و همکاران، 2002). در فرهنگ آکسفورد، معیشت پایدار وسیله ای حمایتی تعریف شده است که صرفا برای مصرف و درآمد نیست، بلکه وسیله ای برای زندگی ایمن محسوب می شود. اولین بار چمبرز در دهه 1980این مفهوم را مطرح کرد و کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست آن را به رسمیت شناخت. مفهوم مهم و مرکزی در ایده معیشت پایدار، ایمنی معیشت است که کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست آن را این گونه تعریف کرده است:……………………………………………………..

 

 

 

برگرفته از کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی، تالیف عادل سلیمانی، سعید جوی زاده و سارا کاویانی

تلفن سفارش: 07132341477- 09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com