مبانی آسیب پذیری خشکسالی
آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم

آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم

نوشته شده در کلیات و تعاریف 112 بدون نظر

آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی، دیدگاهی دو گانه ای دارد که این دو دیدگاه حاصل تکامل تحقیقات آسیب پذیری است. در این ادامه به هر دو دیدگاه اشاره می شود که عبارتند از آسیب پذیری به عنوان پیامد و آسیب پذیری زمینه ای است. در شکل 6-1دیدگاه آسیب پذیری به عنوان پیامد طراحی شده است. این دیدگاه از آسیب پذیری، نشات گرفته از تفکر خطی است و بیان می نماید که تغییراقلیم با تنش به واحد اثرپذیری که شامل خانوار است، موجب شکل گیری پاسخ آنان می شود و به دنبال این پاسخ آسیب پذیری افراد مشخص می گردد.در واقع، شکل6-1 نشان می دهد که آسیب پذیری از تغییراقلیم وابستگی به پاسخ خانوار در مقابل تغییراقلیم دارد و پاسخ آنان که قاعداً به صورت رفتار سازگاری قابل مطالعه است ناشی از خصیصه های واحد اثرپذیری دارد که در این جا واحد اثرپذیری خانوار است(Burton et al,2002)……………………

 

 

برگرفته از کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی، تالیف عادل سلیمانی، سعید جوی زاده و سارا کاویانی

تلفن سفارش: 07132341477- 09382252774دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com