مدلهای ارتفاعی

نوشته شده در Uncategorized 112 بدون نظر

درون یابی:چون ارتفاع از متغیر های پیوسته محسوب می شود لذا برای ساخت مدل تغییرات آن از روش های درون یابی  استفاده می شود.

روشهای مهم و پرکاربرد درون یابی درجهت ساخت مدلهای سه بعدی
• درون یابی همسایگی طبیعی
همسایگی طبیعی از روشهای وزنی در درون یابی است. روش وزن دهی نقاط اندازه گیری شده یا معلوم به این ترتیب است که نزدیکترین مجموعه نقاط معلوم نسبت به نقطه مجهول وزن دهی می شود و بر اساس حاصلضرب وزن در مقدار نقطه معلوم، درون یابی انجام می شود. این درون یابی به درون یابی سیبسون یا درون یابی مساحت ربایی نیز معروف است. ویژگی اساسی این درون یابی محلی بودن آن و استفاده از نمونه های اطراف نقاط مجهول است. در این درون یابی مقدار برآورد شده برای نقطه مجهول در بازه نقاط نمونه گیری است وهیچگاه نقاطی مانند قله یا چاله در درون یابی ایجاد نمی شود. این روش هموار سازی برای تمام نقاط تخمینی انجام می دهد به بیانی دیگر در این روش تغییری در مقدار نمونه گیری های ارتفاعی رخ نمی دهد و استفاده ازداده های برداری برای مشخص کردن عوارضی شبیه جاده ها، منابع آب وعوارض دست ساز انسان عملی نیست. این مدل بر اساس شعاع تعریف شده برای پیدا نمودن نزدیکترین نقاط عمل می کند و به نمونه گیری منظم یانامنظم توجهی ندارد.اجرای این روش به این ترتیب است که ابتدا برای تمام نقاط نمونه گیری که ارتفاع آنها معلوم یا مجهول است، پلیگون تیسن ترسیم می شود. پلیگون های نقاط معلوم که روی پلیگونهای نقاط مجهول قرار گرفته اند، براساس درصدمساحت وزن دهی می شوند و مقدار ارتفاع در نقطه مجهول برآورد می شود.

مثلث بندی (TIN)

tin

شبکه نامنظم مثلث بندی (TIN) سالهای زیادی است که در GIS برای ساختن مدل ناهمواری زمین استفاده می شود .این روش اولین بار در سال ۱۹۷۸ به وسیله پیوکروهمکارانش ( ۱۹۷۵ ) مطرح شد . TIN یک نوع داده جغرافیایی برداری مبنا است
ساختار توپولوژیک برداری آن شبیه ساختار شبکه های چند ضلعی می باشد که براساس مجموعه های نقطه شکل گرفته اند . مجموعه نقاط در مثلث بن دی در رئوس مثلثها قرار می گیرند که گره نامیده می شود . این گره ها بوسیله اضلاع مثلث یا لبه ها به هم متصل شده و برای تولید شبکه مثلث ها بکار می روند.روشهای مختلف مثلث بندی وجود دارد که روش مثلث بندی دلونی در ساختن مدل سه بعدی از سطح زمین در GIS کاربرد بیشتری دارد. در تکنیک دلونی نقاط ارتفاعی در رئوس مثلثها قرار می گیرد و لبه ها نقاط را به هم متصل می کند . چون مثلث بندی به تعداد نقاط نمونه بستگی دارد لذا اگر تعداد نقاط زیاد باشد TIN دارای بزرگنمایی بیشتری هستند زیرا مثلثهای بیشتری ساخته می شوند. قرار د ادن عوارض سطح زمین به صورت نقطه ، خط یا سطح، TIN را به نحوی تولید می کند که نمایش بهتری از پدیده های سطح زمین داشته باشد . شبکه های نامنظم مثلثی دقیق ترین مدل سه بعدی است که در هر مقیاسی و با هر تعداد نمونه قابل تولید است ودر تحلیل های سه بعدی کاربرد بیشتری دارند.
اجزاء مدل داده تین( TIN ):

یک مدل داده تین ترکیبی از گره ها، لبه ها، مثلثها ،پوسته پلیگونهاوتوپولوژی است . این مدل داده دارای ۷ فایل است که به صورت دودویی کد بندی شده و کد های آن توسط ویرایشگر های متنی قابل
خواندن نیست.
– گره ها : گره ها اساس مثلث بندی را تشکیل می دهند زیرا بر اساس نقطه ها و خطوط ارتفاعی ساخته می شوند . هر گره دارای مقدارارتفاع مشخص است و دریک مثلث ثبت می شوند.
– لبه ها : هر گره با یک لبه به نزدیکترین گره دیگر متصل می شود تامثلث ها را تشکیل دهند . هر گره ممکن است دو یا بیشتر لبه داشته باشد اما هر لبه دارای دو گره است که هر گره ارتفاع مشخص دارد.بنابراین امکان محاسبه شیب در امتداد یک لبه فراهم است . عوارض خطی شبیه جاده ها ورودها در این مدل ها در لبه ها قرار می گیرند.
– مثلث ها : هر سطح کوچک مثلثی رفتار تین را تشریح می کند .مختصات طول، عرض و ارتفاع هر گره برای محاسبه اطلاعاتی مانندشیب، جهت شیب و میزان ارتفاع هر مثلث استفاده می شود امابررسی های کلی مثلثها ، اطلاعات دیگری مانند محاسبه حجم ، ایجادنیمرخ ارتفاعی، تجسم سه بعدی و . . . را تولید می کند.
– پوسته: پوسته تین یک زون ارتفاعی است که از یک یا چند پلیگون ساخته شده است و میزان ارتفاع زونها با درون یابی مشخص می شود و پلیگونهایی که برجسته نیستند عموماً پوسته ها را تشکیل می دهند. پوسته های برجسته یا فرورفته پلیگونهایی با ماهیت خاصی هستند که لبه های مثلث ها با اتصال بین نقاط، سطوح برجسته را می سازند.

کلاس آموزشی gis  در بوشهر,آموزش gis  در شیراز,کلاس gis  در شیراز,  تدریس gis در شیراز, فیلم gis  در شیراز,جزوه gis در شیراز, دانلود کتاب gis در شیراز,تدریس خصوصی gis در شیراز ,تدریس خصوصی gis در اصفهان,تدریس خصوصی gis در تهران,تدریس خصوصی gis در بوشهر,تدریس خصوصی gis در کرمان,تدریس خصوصی gis در یزد,تدریس خصوصی gis در مشهد,تدریس خصوصی gis در بندرعباس,تدریس خصوصی gis در خرم آباد,تدریس خصوصی gis در یاسوج,تدریس خصوصی gis در شهرکرد,تدریس خصوصی gis در تبریز,تدریس خصوصی gis در یزد,تدریس خصوصی gis در زاهدان,تدریس خصوصی gis در ساری,تدریس خصوصی gis در رشت, تدریس خصوصی gis در بیرجند, ,آموزش gis  در شیراز,آموزش gis  در بوشهر ,آموزش gis  در اصفهان,آموزش gis  در بیرجند, ,آموزش gis  درکرمان, ,آموزش gis  دربندر عباس ,آموزش gis  در ساری,آموزش gis  در گرگان,آموزش gis  در مشهد,آموزش gis  درتهران ,آموزش gis  در یزد, آموزش gis  درشهرکرد ,آموزش gis  در دزفول,کلاس gis  در بوشهر,  کلاس gis  دراصفهان,  کلاس gis  در تهران,  کلاس gis  در گرگان,  کلاس gis  در بندرعباس,  کلاس gis  در کرمان,  کلاس gis  در اهواز,  کلاس gis  در سنندج,  کلاس gis  درتبریز,  کلاس gis  در یزد,  کلاس gis  دربوشهر,  کلاس gis  در شهرکرد,  کلاس gis  در خرم آباد,  دانلود کتاب gis در تهران, دانلود کتاب gis در اصفهان, دانلود کتاب gis در شهرکرد, دانلود کتاب gis در سنندج, دانلود کتاب gis در یزد, دانلود کتاب gis در ساری, دانلود کتاب gis در همدان, دانلود کتاب gis در ملایر, دانلود کتاب gis در رشت, دانلود کتاب gis در مشهد, دانلود کتاب gis در سمنان, دانلود کتاب gis در بندرعباس,جزوه gis در اصفهان, جزوه gis در تهران, جزوه gis در شهرکرد, جزوه gis در خرم آباد, جزوه gis در ساری, جزوه gis در یزد, جزوه gis در بوشهر, جزوه gis در همدان, جزوه gis در کرمان, جزوه gis در اهواز, جزوه gis در سمنان, جزوه gis در رشت, جزوه gis در زاهدان, جزوه gis در تبریز, جزوه gis درگرگان, جزوه gis در تربت حیدریه,

 

موسسه علمی – تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل

زیر نظر اساتید مجرب

همراه با کارهای عملی و بصورت پروژه

برگزاری دوره های اموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

– دوره جامع GIS مقدماتی و پیشرفته

-دوره مکان یابی در GIS با AHP

-دوره جامع آموزش آمار فضایی با GIS وGeoda

-دوره آموزشی Google earth

-دوره آموزشی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در مخاطرات اقلیمی و بلایای طبیعی

-دوره آموزشی زمین آمار با GIS

-دوره آموزشی Network analyst

-دوره اموزشی انجام 10 پروژه در GIS

-مشاوره پایان نامه های مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

-دوره آموزشی مقاله نویسی ISI ویژه دانشجویان سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) وسنجش از دور(RS)

-برگزاری کلاس های خصوصی GIS

-برگزاری کارگاه های 2 روزه و هفت روزه GIS در شهر و دانشگاه شما

آدرس آموزشگاه شیراز:

شیراز –خیابان برق، کوچه 1

تلفن تماس شیراز:

07132341477

09382252774

www.gisland.org

www.javizadeh.blogfa.com

sjavizadeh@yahoo.comدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com