کنتراست و درخشندگی (Contrast And Brightness function)

096
کنتراست و درخشندگی (Contrast And Brightness function) تابع کنتراست (تضاد) و درخشندگی کیفیت ظاهری داده های رستری را در تصویر بالا می برد. درخشندگی، روشنائی کلی تصویر را افزایش می دهد، به عنوان مثال، رنگهای تیره را روشن تر و رنگ های روشن را سفیدتر می سازد. اما کنتراست تفاوت بین تیره ترین و روشن ترین رنگ ها را تعدیل می کند.

تحلیل مولفه های اصلی  

096
روش تحلیل مولفه های اصلی با هدف فشرده سازی داده های انبوده در باند های مختلف یک تصویر و به منظور حذف اطلاعات مشابه اجرا می گردد. تجزیه مولفه های اصلی در تفسیر داده های رقومی سنجش از دور از اهمیت زیادی برخوردار است .مهم ترین فواید مولفه های اصلی جمع آوری و متراکم ساختن اطلاعات پدیده های موجود در باند های مختلف در تعدادی باند یا مولفه کم تر است به عبارتی مولفه های اصلی برای حذف اطلاعات زائد در داده های ماهواره ای کاربرد فراوان دارد. خروجی این روش معمولا چند باند محدود و جدیدی است که همبستگی بین آنها به حداقل رسیده ،مستقل از یکدیگر بوده بنابراین می توان آنها را به صورت غیر وابسته به داده های اصلی تفسیر کرد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com