طبقه بندی در ArcMAP

096
طبقه بندی تصاویر ماهواره ای شاید به عنوان اصلی ترین مرحله پردازش محسوب می شود. که از این طریق امکان تبدیل فضای تصویر(بازتابش های ثبت شده در باند های مختلف)به فضای واقعی (نقشه های پوشش زمین و کاربری اراضی)ممکن می شود.به جدا سازی مجموعه های طیفی مشابه و تقسیم بندی طبقاتی آنها که دارای رفتار طیفی یکسانی باشد طبقه بندی اطلاعات ماهواره ایی گفته می شود. به عبارتی طبقه بندی پیکسل های تشکیل دهنده تصاویر،اختصاص دادن یا معرفی کردن هر یک از پیکسل ها به کلاس یا پدیده خاصی را طبقه بندی اطلاعات ماهواره ای گویند. بعد از انجام عملیات طبقه بندی مشخص می شود که در منطقه شما کجا آب، معدن، پوشش گیاهی، تالاب و…وجود دارد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com