اولین کنفرانس بین المللی مدیریت خشکسالی در شهرهای جاده ابریشم

IMG_20180804_222350_721
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت خشکسالی در شهرهای جاده ابریشم تهران_  6 و 7 دی ماه 1397   محورهای اصلی کنفرانس: آسیب پذیری ناشی از خشکسالی تحلیل فضایی  خشکسالی GIS و خشکسالی RS و خشکسالی سیستمهای هشدار اولیه خشکسالی نوآوری اجتماعی در خشکسالی……

کارگاه رایگان آموزشی نگارش متون آکادمیک و مکاتبات بین المللی ویژه گردشگری در همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود- فرصت ها و چالشها (6-4شهریور 1394)

poster gardeshgari10
کارگاه رایگان آموزشی نگارش متون آکادمیک و مکاتبات بین المللی ویژه گردشگری

برگزاری کارگاه اصول و روش مقاله نویسیISI ویژه جغرافیا توسط موسسه چشم انداز در نخستین کنگره بین المللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران زمین

ISI
موسسه چشم انداز هزاره سم ملل برگزار میکند:

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com