انتقال فايل از جي آي اس يا اتوكد به گوگل ارث و نكات آن

vvvvv
يكي از ابزارهاي بسيار مفيد در علوم مهندسي و استفاده از نرم افزارهاي نقشه كشي و تهيه نقشه نرم افزار گوگل ارث است كه بدليل مشاهده عوارض واقعي بر روي زمين از اين طريق بسياري از نيازها در علوم مهندسي برطرف ميگردد. بنابراين استفاده همزمان و ارتباط دو گانه نرم افزار

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com